Szkolenie -"Kompleksowe rozwiązywanie problemów w organizacji"

Sprawdź nowy pakiet szkoleń wewnętrznych dla firm umożliwiający pracownikom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie holistycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów w organizacji.

Zapewnij swoim pracownikom wzmocnienie umiejętności uznawanej przez większość pracodawców za jedną z kluczowych w biznesie!

Szkolenie - "Kompleksowe rozwiązywanie problemów w organizacji" dedykowane jest dla:

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Kadra menadżerska

Kadry menadżerskiej wszystkich poziomów organizacji – wybrany problem organizacyjny może dotyczyć całej
firmy, kilku lub jednego obszaru firmy.

Przyszła kadra kierownicza

Przyszłej kadry kierowniczej w obszarze doskonalenia wymaganych kompetencji zaplanowanych w ramach ścieżki kariery.

Samodzielni specjaliści

Samodzielnych specjalistów realizujących zadania obejmujące całość organizacji lub określone obszary.

Zespoły projektowe

Zespołów projektowych już funkcjonujących w firmach.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Szkolenie - "Kompleksowe rozwiązywanie problemów w organizacji” – polega na:

1 moduł organizacyjny podczas którego wraz z osobami zarządzającymi ustalamy cele, zakres szkolenia oraz problem nad którym pracujemy podczas szkolenia

4 moduły szkoleniowo – warsztatowe (po dwa moduły 4 godzinne w tygodniu)

16 godzin szkoleniowo – warsztatowych (łącznie w pakiecie)

1 wybrany wspólnie problem nad którym pracujemy podczas szkolenia

5 dodatkowych umiejętności niezbędnych w organizacji i ćwiczonych podczas szkolenia: myślenie krytyczne, zarządzanie projektem, wyznaczanie celów, określanie priorytetów oraz komunikacja w zespole

8 osób maksymalna ilość uczestników szkolenia

1 dokument (procedura A4 + załączniki) opisujący proces rozwiązywania problemów dopasowany do firmy

Opcja: 3 miesiące wsparcia po zakończeniu szkolenia

Szkolenie skierowane jest do firm z sektora MŚP, które systemowo rozwijają umiejętności swoich pracowników, jak również firm w których zauważono najczęściej pojawiające się symptomy problemów organizacyjnych.

Symptomy problemów organizacyjnych:

Zastosuj w swojej firmie narzędzia i techniki które:

Zapobiegają sytuacjom stresowym

Ograniczają ilość sytuacji organizacyjnych wymagających reagowania na zasadzie „gaszenia pożarów”.

Usprawniają komunikację

Usprawniają proces komunikacji wewnątrz organizacji i organizacji z otoczeniem

Poprawiają decyzyjność

Zwiększają samodzielność kadry kierowniczej i poprawiają skuteczność podejmowanych przez nich decyzji.

Proces kompleksowego rozwiązywania problemów to 12 głównych etapów do wdrożenia:

1. Wstępna identyfikacja problemów systemowych

2. Powołanie zespołu projektowego

3. Analiza danych, weryfikacja założeń i wybór problemu systemowego, w tym odróżnianie rzeczywistych problemów od symptomów

4. Analiza procesu lub procesów których dotyczy problem

5. Określenie źródła/źródeł problemu

6. Analiza potencjalnych ścieżek rozwiązania problemu i ich wpływu na określone poziomy organizacji oraz jej otoczenie

7. Określenie priorytetów, wyznaczenie celów i harmonogramu prac

8. Systemowe wdrażanie danej zmiany zapewniającej rozwiązanie problemu zgodnie z opracowanym harmonogramem

9. Bieżąca obserwacja wyników prac i podejmowanie działań korygujących w trakcie trwania projektu

10. Analiza zakończonego procesu zmiany - sprawdzenie efektywności i skuteczności zrealizowanych zadań

11. Okresowe monitorowanie efektów zmian i ich wpływu na pozostałe obszary organizacji i jej otoczenia

12. Zainicjowanie ciągłego procesu rozwiązywania problemów w celu maksymalnego, możliwego ograniczenia występowania sytuacji kryzysowych

O mnie

Jestem przede wszystkim praktykiem. Wychodzę z założenia, że problemy pozwalają się firmom rozwijać i rosnąć, ale tylko wtedy kiedy potrafimy nimi zarządzać.

Wdrażając od 25 lat zmiany organizacyjne nauczyłem się spoglądać na problemy całościowo. Nie tylko jako proces składający się z określonej ilości kroków ograniczony do danego obszaru firmy, ale przede wszystkim jako impuls przechodzący i zmieniający całą organizację.

W ramach prowadzonej działalności Atori Consulting, pełniąc funkcje managerskie jako Interim Manager, zawsze wspieram właścicieli, zarządy i kadrę kierowniczą firm w procesie rozwiązywania problemów i wdrażania zmian organizacyjnych. Wszystkie realizowane przeze mnie działania ukierunkowane są na wzrost efektywności i skuteczności działania organizacji, zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.

Dotychczasowa działalność w wielu, nieraz całkowicie odmiennych branżach daje mi możliwość szerszego spojrzenia na źródła problemów i większą elastyczność w doborze metod ich rozwiązywania.

Przejdźmy razem przez proces zmian organizacyjnych w Twojej firmie!

Zapraszam do kontaktu.

Piotr Tomalak

Co wyróżnia to szkolenie:

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Atori Consulting - Zakres usług

Gwarancja praktycznych i skutecznych rozwiązań to:

+ 1
Pracowników objętych realizowanymi projektami.
1
lat doświadczenia zawodowego, w tym 19 lat na stanowiskach managerskich.
1
branż w których realizowałem projekty
1
Firm z którymi współpracowałem.
+ 1
Projektów i podprojektów obejmujących zmiany organizacyjne w firmach.

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska